O mně | About me

flag  english

“Láska je ten důvod.” -Stryper

Jmenuji se Patrik Lindr a jsem idealista zakotvený v realitě. Věřím, že dobro zvítězí. Že silnější, než smrt, je láska.

Že máme v hloubi srdce zapsanou skutečnou svobodu a sny a také sílu je uskutečnit – a snad i skrze ně světu přinášet naději.

Miluji přátele, cestování, hudbu a hru na kytaru, děti, letní tábory a práci s mládeží, moře, rodinu, alpinismus, ledový ranní vzduch, les, Camino de Santiago, západy i východy slunce, bouře i období útěchy, obejmutí; motorky, letadla, rakety a lodě; hlasitou hudbu při noční projiždce se staženými okny, učení se novým věcem, přírodu, dobrodružství, vesmír a hvězdy, jedinečnost každé vlny, chvíle o samotě i blízkost lidí, zlaté svatby, odpuštění. Miluji Život.
Jsem věřící.

Můj příběh začal téměř před 30 lety v Praze, kdy se mě má maminka rozhodla navzdory doporučení lékařů nezabít. Jsem jí za dar života neskonale vděčný. Žiji v Klánovicích, asi 5 metrů od lesa. Vystudoval jsem leteckou dopravu a kosmické technologie na ČVUT. Po škole jsem nastoupil do vývojového oddělení Škoda AUTO. Jak to pokračovalo se dočtete v Příběhu. Jsem napjatý a těším se, co mi dobrodružství života přinese.
Momentálně jsem kapitánem Marie, malé, ale šikovné a zatraceně sexy plachetnice.

Co se kvalifikace týče, pokud na tom někomu záleží, jsem RYA Coastal Skipper Tidal, napluto 6000 NM a věřím, že číslo bude stále narůstat.

*Edit 2017: Momentálně se živím jako instruktor jachtingu pro RYA ve Skotsku, RYA Yachtmaster Offshore a Cruising Instructor, napluto cca 10 000NM.

126-WP_20151020_18_27_35_Pro.jpg

Jsem poutník na cestě a nejdu po ní sám. (Ram Adonai – Proti proudu) | I am a pilgrim on the road and I’m not walking it alone. (Ram Adonai – Against the flow)

flagENGLISH

“Love is why.” -Stryper

My name is Patrik Lindr and I am an idealist anchored in reality. I believe that good will triumph. That love is stronger than death.

That deep in our hearts, true freedom and dreams are written, along with means to make them come true and perhaps bring new hope to the world through them.

I love friends, travelling, music and playing the guitar, children, summer camps and working with youth, sea, family, alpinism, chilly morning air, forest, Camino de Santiago, sunsets and sunrises, storms and moments of solace, hugs; motorbikes, planes, space rockets and boats; loud music when driving through the night with windows down, learning new things, nature, adventure, universe and stars, uniqueness of each and every wave, moments of solitude and closeness of people, golden weddings, forgiveness. I love Life.
I am a believer.

My story began almost 30 years ago when my mother decided not to kill me despite doctors’ counsel. I am forever grateful for her gift of life. I live in Prague – Klánovice, some 5 meters from forest. I graduated from Czech Technical University in Air Transport and Space Technologies and started working in R&D in Skoda AUTO. Read the Story to see how it went next. I am thrilled and looking forwards to the things that the adventure of life is going to bring me.
I am currently the skipper of Marie, a small but damn sexy sailboat.

If qualifications matter to you, I am RYA Coastal Skipper Tidal, with 6000 NM under my belt and looking to ever raise the number.

*Update 2017: I am currently working as a sailing instructor for RYA in Scotland, RYA Yachtmaster Offshore + Cruising instructor, about 10 000 NM.

Advertisements

One thought on “O mně | About me

  1. Patrik, Hey, hey, hey Camino buddy, looks good, sail your ship to our island – Vancouver Island. Some of the worlds best sailing is just off our coast.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s